Skip to content

De grafiek van y=sin(x)

De grafiek van y=sin(x)

  1. Geef de evenwichtsstand, amplitude en de periode van de grafiek

2. Reken om van graden naar radialen en omgekeerd

3. Schets de grafiek van y = sin(x) in het gegeven assenstelsel. Tik op het pennetje om te activeren/deactiveren. Sleep het pennetje om te schetsen.

volgende

De evenwichtsstand en de amplitude