Skip to content

Rijen in de Grafische rekenmachine

Rijen in grafische rekenmachine

De voorkennis voor deze stof vind je bij het onderwerp: Recursie

1. Voer de rij in de grafische rekenmachine in om te bepalen vanaf welke waarde van n de termen van de rij voor het eerst groter of gelijk zijn aan de gevraagde waarde.

2. Voer de recursieformule in de grafische rekenmachine in en plot de grafiek in een geschikt assenstelsel.

Maak een schets van de grafiek.

Klik op het pennetje om te switchen tussen schetsen, uit, en gummen.

volgende

Rekenkundige rijen