Skip to content

De sigma notatie

De sigma notatie

De voorkennis voor deze stof vind je bij het onderwerp: Recursie

Bereken de gevraagde sommatie

volgende

De somrij