Skip to content

Feedback

  • by

Feedback

In alle applets van wiswise is feedback ingebouwd, deze applets zijn in staat om de gemaakte fouten aan het eindantwoord te herkennen en gerichte feedback te geven.

Maak in het assenstelsel een schets van de gevraagde soort grafiek.