Skip to content

Formule bij een exponentieel verband

De formule bij een exponentieel verband

De voorkennis voor deze stof vind je bij het onderwerp: Exponentiële verbanden

1. Ga uit van een exponentieel verband tussen N en t. Bereken de waarde bij het vraagteken in de tabel.

2. Stel de formule op bij de context

volgende

Verdubbelingstijd