Skip to content

De afgeleide schetsen

De hellinggrafiek schetsen

Tik op het pennetje om te switchen tussen tekenen, gummen en uit.

Schets in het onderste assenstelsel de hellinggrafiek van de oranje grafiek.

Als je nakijkt dan zie je de grafiek waarvan je de hellinggrafiek geschetst hebt. Hoe beter die overeenkomt met de oorspronkelijke oranje grafiek hoe beter je schets.

Bij level 1 krijg je alleen lineaire functies, bij level 2 krijg je parabolen, bij level 3 krijg je grafieken met 2 toppen en bij level 4 grafieken met 3 toppen.

Je kunt een stippellijntje maken om de grafieken goed met elkaar te kunnen vergelijken.