Skip to content

Verschillende soorten telproblemen

Verschillende soorten telproblemen

In de onderstaande applet zitten negen contextenopgaven. Probeer ze allemaal goed te beantwoorden. Druk op het lampje voor het antwoord

volgende

De somregel en de productregel