Skip to content

Combinaties toepassen

Combinaties toepassen

De voorkennis voor deze stof vind je bij het onderwerp: Permutaties en combinaties

1. Bereken steeds het aantal mogelijke rijtjes met letters. Bij level twee komen meer dan twee verschillende letters voor.

Voor het noteren van het aantal combinaties in de berekening kun je gebruik maken van de notatie: CB(.,.). Het aantal combinaties van 3 uit 5 is dan: CB(5,3). Voor permutaties gebruik je: PM(.,.)

2. Memoriseer de route en voer daarna het bijbehorende rijtje letters in

3.Bereken het aantal kortste routes van A naar B. Bij level twee bereken je het aantal kortste routes via P.

Voor het noteren van het aantal combinaties in de berekening kun je gebruik maken van de notatie: CB(.,.). Het aantal combinaties van 3 uit 5 is dan: CB(5,3). Voor permutaties gebruik je: PM(.,.)

volgende

Complexe telproblemen